STALEN DAMWAND

Stalen damwandplanken worden voor diverse toepassingen gebruikt voor zowel tijdelijke als permanente constructies. De gekoppelde damwandplanken geven als wand maximale kracht en stijfheid waardoor afscherming t.b.v. ontgravingen en/of beschermingen middels heien of drukken op een eenvoudige wijze wordt gerealiseerd. De in elkaar grijpende damwandsloten zorgen ervoor dat er zich middels inheien of drukken een aaneengesloten grondkerende muur van damwandplanken vormt. In principe is een damwand geen waterkering en derhalve niet waterdicht. De waterdoorlatendheid kan m.b.v. een gel of het dichtlassen van damwandsloten tot vrijwel nul worden gereduceerd.

Door de ruime keuze aan Gyro piles (stalen boorbuizen) en Z- / U- type damwandplanken van allerlei afmeting, diktes en sterktes kan de juiste keuze gemaakt worden om een voordelige en sterke –combi- wand te maken.

Voorbeeld van configuratie Z-type damwand

Voorbeeld configuratie U-type damwand

VOORBEELDEN GEBRUIK

Waterkeringen

Van oudsher worden –stalen- damwandplanken gebruikt als oeverbescherming, sluiswerken en dijken ter bescherming tegen hoogwater. Het toepassen van stalen damwanden is dan een logische keuze vanwege het gebruiksgemak, de levensduur en de mogelijkheid om onder water te worden aangebracht.

Kademuren

De toepassing van stalen damwandplanken –eventueel als combiwand in combinatie met buispalen- is een beproefde methode om duurzame kademuren snel, stevig en voordelig te bouwen. Stalen damwanden kunnen worden ontworpen om zware verticale belastingen en hoge buigmomenten te weerstaan.

Landhoofden

Landhoofden gemaakt met behulp van stalen damwandplanken of buizen zijn zeer voordelig als er –tijdelijk- een constructie nodig is om de onderbouw van een brug te beschermen of te ondersteunen. Daarnaast kunnen bouwsnelheid en bereikbaarheid van de bouwput tevens doorslaggevend zijn. De stalen damwandconstructie kan als beschermend remmingswerk maar ook als landhoofd dienen en kan in 1 gang worden aangebracht, wat tijdwinst en extra ruimte oplevert.

Wegverbredingen en keermuren

Indien er op of in de zeer dichte nabijheid van wegen en/of kunstwerken stalen damwanden dienen te worden aangebracht ter versterking of om hoogteverschillen te overbruggen, staan veiligheid en beperking van het gebruik van werkruimte zeer hoog in het vaandel; zeker als de weg –gedeeltelijk- dient te worden afgezet of gebruikt. Het drukken van stalen damwandplanken is dan de ideale oplossing waarbij het niet nodig is de grond te verstoren door deze uit te graven. Ook wegafzettingen blijven tot een minimum beperkt.

Bouwkuipen voor kelders, ondergrondse parkeergarages, onderdoorgangen etc.

Het plaatsen van stalen damwandplanken is zeer effectief gebleken voor het maken van bouwkuipen voor diepere ontgravingen zoals deze nodig zijn voor de bouw van ondergrondse parkeergarages, kelders, tunnels en onderdoorgangen. Middels de persmethodiek kan een stalen damwandplank zeer dicht langs de rand als bouwkuip worden geplaast. Op deze wijze wordt er ruimte bespaard. De gevormde stalen damwand kan eventueel ook als permanente wandconstructie worden toegepast wat een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee brengt.

TIJDELIJK GEBRUIK

Stalen damwandplanken kunnen zowel tijdelijk als permanente worden toegepast. De mogelijkheid om de damwand in een later stadium te trekken en opnieuw te gebruiken maakt het gebruik van stalen damwandplanken zeer interessant; zowel prijstechnisch als voor het milieu.