Advisering omtrent toe te passen stalen damwanden

Advisering en selectering van toe te passen machines voor het trillingsvrij aanbrengen van damwanden

Verhuur van materieel t.b.v. Silent Piling

Aftersales en onderhoud

Projectbegeleiding

Verzorgen van trainingen en opleidingen voor personeel en management

Verzorgen van logistiek