Hei methodiek

Het keuze voor de juiste heimethode is van essentieel belang voor het maken van een damwand constructie. Omgeving, berijkbaarheid, snelheid, grondslag, veiligheid en werkruimte zijn factoren waar rekening mee moet worden gehouden. De laatste jaren is de invloed van overlast voor het milieu en de omgeving een zwaarwegende factor van betekenis geworden. Mede hierdoor wordt het trillingsvrij en geluidsarm persen van stalen damwandplanken (het zogenaamde Silent Piling) steeds vaker toegepast in vrijwel alle mogelijke situaties.

salarjevo_05

Heien met een hydrohamer of dieselblok

Grote stalen buispalen zoals meerpalen en stalen damwandplanken die in zeer harde ondergronden dienen te worden aangebracht, worden vaak middels een hydrohamer of dieselblok ingebracht. Deze methode is zeer effectief maar brengt ook veel geluidsoverlast en trillingen met zich mee. Mede hierdoor wordt deze heimethode in bebouwd gebied en kleinere bouwplaatsen bij voorkeur niet toegepast.

shliss_brinki

Trillen m.b.v. trilblok

Het merendeel van de stalen damwandplanken wordt met behulp van hoog- of laagfrequente trilblokken aangebracht. Beide veroorzaken ze trillingen en geluidsoverlast waarbij de hoogfrequente variabele trilblokken (zgn. resonantievrije trilblokken) als trillingsarme techniek in bebouwd gebied kunnen worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de laagfrequente trilblokken die alleen geschikt zijn voor trilwerk in het buitengebied.

Санкт-Петербург, Орловская ул.Trillingsvrij drukken (Silent Piling)

In situaties waarbij trillingen en geluidsoverlast onacceptabel zijn, wordt steeds vaker gekozen voor het trillingsvrij drukken. Dit kan zijn in bebouwd gebied, moeilijk toegankelijke gebieden, in de nabijheid van kabels en leidingen, smalle werklocaties langs spoor-, vaar- en autowegen en zeer dicht langs bestaande bebouwingen.